Offentlig rätt juridisk rådgivning råd från Alexander Suliman idag

Hög kvalitet företagsavtalsrätt juridisk rådgivning senaste utvecklingen med Alexander Suliman, Stockholm: Lagval är en viktig aspekt av avtalet du förhandlar: samma avtalsklausul kan tolkas olika i olika jurisdiktioner. Engelsk lag, till exempel, tenderar att ge en mer bokstavlig tolkning av de exakta orden som används, medan vissa andra jurisdiktioner ger mer vikt åt kontraktuellt sunt förnuft. Andra begrepp som varierar mellan jurisdiktioner inkluderar i vilken utsträckning parterna kommer att omfattas av skyldigheter i god tro och huruvida vissa kontraktuella rättsmedel kommer att anses vara “påföljder” och därmed omöjliga att verkställa. Beroende på jurisdiktion kommer ytterligare klausuler att åläggas avtalet genom lag, till exempel i samband med konsumentskydd eller personskada. Du kanske därför vill tillämpa en specifik jurisdiktions lag beroende på olika faktorer såsom var de andra parterna befinner sig, tillhandahållande av tjänster/leverans av varor eller lagar som är mer fördelaktiga för din verksamhet. Förutom på specifika områden som anställningsförhållanden eller konsumentavtal, är parterna i allmänhet fria att välja vilken EU-lag som ska tillämpas på deras avtal. Läs ännu mer info på https://issuu.com/alexandersuliman.

När EU antog datalagringsdirektivet, som förpliktade lagring av trafik- och platsdata för alla europeiska kommunikationsanvändare, det varnades för att reglerna bröt mot stadgan, och EG-domstolen gick till slut med på det. Jag förväntar mig att det här nya förslaget kommer att vara mycket omtvistat också, och jag förväntar mig att grundläggande rättigheter kommer att utgöra en betydande del av den debatten – vilket redan framgår av kommentarerna från datatillsynsmannen, parlamentsledamoten Patrick Breyer, EDRi och gruppen av säkerhetsexperter som nämns ovan. Ett sätt att genväga den debatten är att undersöka om de potentiella order som kan utfärdas på grundval av förslaget inte kan respektera kärnan i rätten till integritet och dataskydd. I det här inlägget har jag skissat en beskrivning av detta argument. För att göra ett övertygande argument kommer det att vara viktigt att först fastställa på grundval av nyare rättspraxis att EG-domstolen fortfarande anser att massövervakning av innehåll äventyrar kärnan i rätten till privatliv. För det andra kommer det att vara viktigt att utveckla en rätt till konfidentialitet och integritet för IT-system enligt stadgan, eftersom detta kommer att möjliggöra en bättre bedömning av upptäcktsorder riktade till användarenheter. Och för det tredje måste det ytterligare undersökas om endast end-to-end-kryptering är den enda lämpliga åtgärden för att skydda onlinekommunikation, för om så är fallet respekterar inte någon krypteringsförändringsordning kärnan i rätten till dataskydd. Förhoppningsvis kommer rådet och Europaparlamentet att uppmärksamma det.

2021 utfärdade den franska regeringen doktrinen för användning av molnberäkning av staten (“Trusted Cloud Doctrine”), vilket gjorde SecNumCloud-certifiering obligatorisk när en fransk statlig myndighet upphandlar molntjänster som skulle hantera känslig data, inklusive personuppgifter från franska medborgare och ekonomiska uppgifter om franska företag. Dessa krav gäller även privata operatörer av väsentliga tjänster. Enligt Frankrikes Trusted Cloud Doctrine måste kvalificerade molntjänstleverantörer vara “immuna mot alla regler utanför EU”. Dessutom måste sådana företag förbinda sig att lagra och bearbeta data inom EU, samt att administrera och övervaka tjänsten inom EU. Vidare kan molntjänstföretag med utländskt huvudkontor inte uppnå certifiering om de är mer än 39 % utlandsägda.

Arbetsliv juridisk rådgivning strategier av Alexander Suliman, Sverige idag: Förutom föräldratid, det kan finnas vissa vårdnadsfrågor. Normalt kommer människor att ha gemensam juridisk vårdnad om sina barn, men det betyder inte att de alltid måste komma överens om varje enskild fråga. Ibland kan folk komma överens om att båda föräldrarna kommer att ha input och underrättas om beslut och att de kommer att rådfrågas och ha möjlighet att diskutera detta; ibland kommer föräldrarna att komma överens om att en förälder t.ex. kommer att fatta det slutgiltiga beslutet i vilken läkare de ska ta barnet till, och kanske kommer en förälder att fatta det slutgiltiga beslutet om vilka fritidsaktiviteter barnet får delta i. I medling har vi kan utforska dessa en efter en, fråga för fråga. När de lämnas till domstolarna och parterna prövar vårdnad och föräldratid, tenderar de att gräva hälarna i sanden lite mer, och de tenderar att vara mindre samarbetsvilliga jämfört med mer samarbetsvilliga med varandra. Att rättstvister tar ibland fram det sämsta hos människor, medan jag tror att medling av vårdnads- och föräldratidsfrågor verkligen tar fram det bästa i människor eftersom det måste förstärkas att målet är vad som är i barnets bästa, inte vad som är i varje förälders bästa intresse, men vad som är för barnets bästa. Se ytterligare detaljer på Alexander Suliman.

Europas oro över säkerheten för amerikanska molntjänstleverantörer är i själva verket nära sammanflätade med dess oro, uttryckt i Schrems II, om integriteten för européernas information som anförtrotts dessa företag. I båda fallen fruktar europeiska beslutsfattare den uppfattade extraterritoriella räckvidden för amerikanska nationella säkerhetsövervaknings- och brottsbekämpande myndigheter. Ny reglering av cybersäkerhet ses därför som ytterligare ett sätt att skydda Europas “suveräna” intresse av att skydda data från utländsk regeringsåtkomst. Det skulle också förstärka separata europeiska ansträngningar för att stärka mindre, hemmaodlade molntjänstleverantörer, bland annat genom GAIA-X-projektet för att skapa ett interoperabelt nätverk “explicit baserat på principer om “suveränitet-by-design”, som en ledande europeisk teknik advokat har karakteriserat det.

Lawyer services in Thailand by 3lawyersthailand.com 2023

Top legal quotes Thailand from 3LawyersThailand: Are you trying to find a excellent lawyer in Thailand? www.3lawyersthailand.com is Thailand’s best online digital legal platform to battle a market that lacks transparency when seeking a lawyer. The platform connects you with three trusted lawyers in Thailand who gives a quote on your specific case. Find additional details about click here to find a lawyer in Thailand. Choose the best: Compare the quotes from the lawyers to choose the best one for your case. It is 100% free and non-binding.

Right of superficies (sections 1410 to 1416 Civil and Commercial Code) in Thailand is a civil law real estate right. In France it is called ‘droit de superficie’, in Germany it is called ‘Erbbaurecht’ and in the Netherlands it is called ‘recht van opstal’. The effect of the right of superficies in these countries is the same; it grants the superficiarius (meaning the person granted the right of superficies) the right to build and own buildings, structures or plantations upon land belonging to another person. The superficies agreement specifies the terms under which the right is granted, and by registration at the Land Department’s provincial or local branch office it legally separates ownership of the land and everything on land. The right of superficies in Thailand is limited to a period of time of up to 30 years or for the life of the owner of the land or the life of the superficiarius. The person in the agreement granted the right of superficies obtains ownership over the building without obtaining or having ownership rights in the land. A superficies in Thailand will be allowed before construction or during the construction of a building, generally not for an existing building unless the building officially transferred and transfer taxes and fees have been paid.

The assistance of lawyers is crucial in the drafting, negotiation and implementation of these instruments. Lawyers are prepared to take clients through their rights and safeguards before acts are committed, or signatures are affixed. Expect lawyers to also explain to you all possible legal consequences which may result from an act. Essentially, proper lawyer consultation results in more learned decisions. Real estate or property law in Thailand is the area of Thai law that governs the rights of use, possession and various forms of ownership of immovable property (land, house, condominium). In this article a brief legal introduction to the most common real estate laws in Thailand.

The rights and duties of the employer and the employee are generally governed by the Labour Protection Act(LPA) and the Civil and Commercial Code. Generally, under Thailand employment laws an agreement between the employer and the employee cannot be less than the minimum standards or requirements set by law. The maximum probationary period permissible under Thai employment law is 120 days. All employers are required by labour law to provide at least 13 official public holidays per year, and six vacation days after one full year of service. Apart from salary, all benefits arising from employment are regarded as assessable income subject to withholding tax at a progressive rate.

Land ownership in Thailand is governed by the Land Code Act and under Thai land laws only Thai nationals are allowed to own land or have a confirmed right of possession of land. Foreigners may not own land unless there is a treaty or exemption allowing the foreigner to own land in Thailand (section 86). Thailand has currently no treaty with any country allowing a foreigner to acquire land in Thailand. Any foreigner who violates foreign land ownership restrictions could be fined and/or sent to jail for a term of up to 2 years (Land Code act section 111). A Ta.Bian.Baan or Tabien Baan is the document which gives the address of a house or apartment unit and states the persons who have legal domicile at the address. A house book is issued by the local municipality and is merely a registration document. As opposed to Thai nationals a house book is generally not considered an important document for foreigners. We have helped a growing number of clients find the right lawyer for their specific case in Thailand. Using a lawyer requires both trust and reliability. That is why the lawyers in our partner program undergo an admission process to ensure our network only consists of the best English-speaking lawyers in Thailand. Our extensive network of lawyers helps us find the ideal lawyers for your specific case. Find more info about https://3lawyersthailand.com/.

Law support Thailand by 3lawyersthailand.com right now

Reliable lawyer assistance Thailand with 3lawyersthailand.com: Right of superficies (sections 1410 to 1416 Civil and Commercial Code) in Thailand is a civil law real estate right. In France it is called ‘droit de superficie’, in Germany it is called ‘Erbbaurecht’ and in the Netherlands it is called ‘recht van opstal’. The effect of the right of superficies in these countries is the same; it grants the superficiarius (meaning the person granted the right of superficies) the right to build and own buildings, structures or plantations upon land belonging to another person. The superficies agreement specifies the terms under which the right is granted, and by registration at the Land Department’s provincial or local branch office it legally separates ownership of the land and everything on land. The right of superficies in Thailand is limited to a period of time of up to 30 years or for the life of the owner of the land or the life of the superficiarius. The person in the agreement granted the right of superficies obtains ownership over the building without obtaining or having ownership rights in the land. A superficies in Thailand will be allowed before construction or during the construction of a building, generally not for an existing building unless the building officially transferred and transfer taxes and fees have been paid. Fill out the form : Let us know about your legal problem. Just fill out our form. It only takes 2 minutes. Find more details at click here to find a lawyer in Thailand.

Litigation involves bringing controversies to the proper forum for the resolution of issues. While representation is not mandatory in a few cases, the assistance of a Thai counsel is indispensable in most. This holds true not only for Thai litigants, but for foreign parties most especially. Aside from assurance that all legal rights and defenses are made available to the litigant, he is likewise given a “voice” in a forum where all proceedings are conducted in a language that may be foreign to him.

In order to apply for one standard foreign employee’s work permit in a limited company the employer/ foreigner is required to submit the documents as listed below: Application form signed by the employee; Letter of employment from your company signed by the authorized Director of the company; Company Affidavit/ Certificate of Incorporation and a copy of the list of shareholders (copies signed by authorized director); Audit report, balance sheet for 3 preceding years. If you do not have this, we have to provide an explanation letter stating that the company is less than 12 months old. The authorized Director is required to sign this letter; Employee’s personal income tax declaration form or withholding tax form. A failure to show that tax has been paid correctly will seriously prejudice the employee’s work permit application; A written report stating the employee’s activities and declaration that the activities comply with the conditions stipulated in the work permit booklet. The authorized Director is required to sign this report; Map of the location of the company signed by the authorized Director.

According to section 93 of the Land Code Act a foreigner who acquires land as statutory heir can have an ownership in such land upon a permission of the Minister of Interior. Note that section 93 Land Code Act only refers to foreign land ownership under a treaty and not for example to foreigners inheriting land from their Thai spouse. A foreign spouse of a Thai national can inherit land but cannot register ownership of land and has to sell the land within one year from the date of acquisition.

We have helped a growing number of clients find the right lawyer for their specific case in Thailand. Using a lawyer requires both trust and reliability. That is why the lawyers in our partner program undergo an admission process to ensure our network only consists of the best English-speaking lawyers in Thailand. Our extensive network of lawyers helps us find the ideal lawyers for your specific case. Are you trying to find a quality lawyer in Thailand? www.3lawyersthailand.com is Thailand’s first online digital legal platform to battle a market that lacks transparency when seeking a lawyer. The platform connects you with three trusted lawyers in Thailand who gives a quote on your specific case. Read extra details about 3lawyersthailand.com.

Vehicular manslaughter felony assault lawyer in Omaha right now

Best felony assault attorney Omaha, Nebraska? If you are one of the tens of thousands of people arrested and charged with a crime each year in Nebraska, you may face an uncertain future. While you can’t change the past or predict the future, you can hire Omaha criminal defense attorney Greg Nelson to help make the best of this difficult and overwhelming situation. An experienced attorney can guide you through this confusing process, protect your rights, and possibly have your charges dropped or reduced. It’s imperative that you contact one as soon as possible after your arrest in order to get the most out of the services they have to offer. Find extra details at attorney Greg Nelson

How to discover a good criminal defense attorney? To sum it up, although looking for the best criminal defense attorney may seem like a lot to do, it is worth the time and effort. Once you have scheduled a free consultation, don’t be afraid to ask as many questions as possible. They can offer you legal guidance on issues that may arise during your case too. This is where a good criminal defense attorney is put to the test, as these unforeseen circumstances require great consideration since the case could impact your life forever.

Self-defense is an affirmative defense that involves alleging additional facts that, if true, justify your use of violence. For example, if your accuser alleged that you shoved them, but you did so in order to avoid their violent act, you may be able to claim self-defense. In many cases, proving self-defense involves establishing which party initiated the use of force against the other. In some domestic violence cases, the charges are simply the result of false allegations. Establishing that allegations are false can be a difficult task, often involving the use of circumstantial evidence regarding injuries or the veracity of the accuser’s version of events.

A common misconception among defendants is that if they tell police they don’t want to answer questions, any statement they’ve given will be suppressed. Unfortunately, that is not enough to actually have your statement suppressed. Instead, defendants must specify that they won’t answer questions without their lawyer present. Statistically, no, an alibi is not the best defense. In fact, it’s one of the worst, especially on its own. Evidence is the best defense, and relying on the burden of proof is far more effective, and it requires that the prosecution do the heavy lifting.

When you discuss your case with your attorney, you will learn about the following: Your rights: Lawyers can explain the law to you relating to your charges. They will discuss your legal rights in the matter, which can help you decide how you want to move forward with your case. Your options: Your attorney can advise you regarding your options for your charges. You may be able to choose between a plea bargain and going to trial. They will explain the pros, cons, and risks of each decision, which will ultimately be your decision. However, following your attorney’s advice is usually best. Find more information at https://defendingomaha.com/.

Premium legal assistance United Kingdom by The National Community Law Project CIC and Rev. Dane Marks

High quality law assistance United Kingdom by The National Community Law Project CIC and Rev. Dane Marks? Rev. Dane Marks confessed in the 2022 AGM of The National Community Law Project CIC, that it was both his and Daniel Onafuwa’s intention to be a female lead, internationally multi diverse culture of legal support from the outset. Dane explains, in today’s modern world, diversity is key when representing society to be a true reflection of the global new world. Having a female lead board of highly skilled and competent women and a diverse legal support team of over 350 Law students and graduates from all backgrounds have proven highly successful says the internationally recognised New Thought Minister.

Partner spotlight: The Miscarriages of Justice Awareness Society aims to serve as a friendly and educational society to all Cardiff University students. This society aims to inform members about how, when, and why miscarriages of justices occur, with a primary focus on the British Legal System. We will provide interactive, educational, and informative meetings, allowing every student the opportunity to delve into the system and uncover its flaws and evaluate the necessary reforms. We believe doing so is of fundamental importance. We endeavour to produce an exceptional, and most importantly an inclusive, society. Miscarriages of Justice do not have a set definition but can include wrongful convictions of the factually innocent, acquitting the factually guilty, and victims not receiving rightful compensation. This area of law is not currently getting the attention it deserves. Furthermore, we believe that current global events highlight the need for this society more than ever. Once you have purchased your membership, please request to join the Private Members Facebook Group, the link can be found on the left-hand side of the screen. Here, you will have the access links to all of our upcoming events. Read extra details at legal assistance for low income people.

Legal tip today: Keep your solicitor informed of anything that might affect your case. Certainly nothing should be signed without first consulting the solicitor. Applications for insurance benefits, reports to the State, any change in doctors, returning to work, any change in treatment, etc., should be reported promptly. Disability or unemployment applications should first be checked by the solicitor. Keep your solicitor advised of any vacation times when you may not be available. An emergency telephone number and an alternative way of reaching you must be in your solicitor’s file at all times.

The Criminal Justice System does not always get it right first time. If you have appeared in court and disagree with the outcome, you may have the right to appeal against that decision. Our team have vast experience in dealing with all varieties of appeal and are on hand to assist you with your appeal; even if we did not represent you at the original hearing. We provide a free initial telephone options appointment to see how we can assist in your circumstances. Please call your preferred office below for a no obligation, initial discussion or email enquiries@elliotmather.co.uk and we will call you back.

Our team consists of primarily law students and graduates but overall those who are incredibly passionate about using the law to help bring access to justice within their communities. They will assist the community as paralegals to compile cases and evidence for viable cases on behalf of the relevant legal firms. Our main priority is to help community members and law firms prepare to deal with cases presented to them. Many of those who bring cases are not legally trained and do not know how to compile evidence correctly and may find it difficult to structure said evidence in a cohesive manner to present to their legal firm with a summary of the case. Find even more details on Rev. Dane Marks.

“As a director and co-founder of the company, I would like to present our project proposal for a fully integrated online court platform allowing the judiciary to deal with cases online, named The Courts Online and a separate, international platform to watch pre-recorded and live court cases with judicial consent online, named Watch Courts Online”. Added Dane Marks, co-founder of The The National Community Law Project CIC. “A dedicated online court platform will reduce the cost of the legal system, cost of the participants and will reduce the cases outstanding while watch courts online will allow an educational platform for law students and for those who want to learn.”

Avocat drept penal Cluj 2022

Informatii legale oferite de avocatului penal Cluj? În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia: a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV; b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante. [art. 92 alin. (1) din Codul de procedură penală] Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. [art. 92 alin. (2) din Codul de procedură penală]. Descoperiti mai multe detalii suplimentare aici avocat penal. Traficul de droguri este considerat o infracțiune contra sănătății publice și este sancționat atât de Codul penal, în art. 386 și următoarele, cât și de legi speciale.

Ce fapte sunt sancționate și care este cuantumul pedepselor Potrivit legii 143/2000: Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi eliberarea sau obţinerea, cu intenţie, de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

În cazul procedurii de aplicare şi de ridicare a măsurii obligării provizorii la tratament medical, când suspectul sau inculpatul este prezent, soluţionarea propunerii se face numai după audierea acestuia, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Propunerea se soluţionează şi în lipsa suspectului sau inculpatului, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii. [art. 246 alin. (4) din Codul de procedură penală]. Vedeti mai multe informatii suplimentare pe site-ul http://avocatripan.ro/.

Constituirea unui grup infracţional organizat: Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), dacă denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

High quality farsi translation providers in Houston, TX

Farsi translation firms recommendations plus firms? How we can help with apostille services? If you don’t wish to struggle with learning a government office’s requirement or bother about missing something because it may lead to delay your certifications. Therefore we suggest skipping the worry. In short, we are here to assist you and make the transition a smooth process. With this in mind, our processors are merely waiting to accept and complete Apostille or Authentication. Above all, our process is as effective as it gets. Finally, we can do a birth certificate, document and translation apostille service in Houston matters. So, let us take care of the hassle while you enjoy and manage your personal life.

We treat our clients with the greatest respect, price our services competitively & fairly, perform all singing duties with integrity and honesty, facilitate closings made by company’s principals, and offer friendly customer service that improved the lender images. Azadi Mobile Notary Service is available 24/7. Call us anytime anywhere; we’ll get back to you by traveling to your preferred locations such as homes, hospitals, and businesses. At Azadi Mobile Notary Service, our highly experienced notary publics come with the best Notary Equipment with all possible Notary Situations in mind. Our supplies combine embossing seals, notary stamps, affidavit, embossing seal inker, venue stamps, jurat, and stationary equipment.

Importantly, we have come to become one of the fastest-growing immigration consultancy companies. Above all, we seek to set everything in place for immigrants. Moreover, this helps a smooth application and documentation experience. Furthermore, our partnerships with some of the clients make us a convenient place. Even so, it makes us a single stop when you’re ready to get the certified translation in Houston. To sum up, we will return your phone calls and email within an hour. Because we provide ourselves to the highest level of client service. Working with us automatically becomes the client’s choice.

We serve individuals, and organizations and who could be interested to present visa-petitions and immigration applications for Permanent Resident (PR) and Temporary Resident Visas via Skilled, Work permit, super visa, Self-employed, Family, Investor, Student & State Sponsorship classes Tax help Houston – for various Immigration destinations and countries. This combined with our role as trusted consultants for US professionals translates into our core capability – Building Careers, Building Organizations for the best placement in the US. See additional information on translation agency Houston.