Archives December 15, 2022

Topp medicinska rekommendationer med Farshid Sistani Läkare

Hälsorekommendationer från Farshid Sistani läkare i dag? Dricu och Fruhholz hänvisar till denna process att läsa känslor som en process för perceptuellt beslutsfattande. I en omfattande analys av tidigare studier försökte det schweiziska författarteamet förstå hur de visuella signalerna från ansiktet så småningom informerar den analys som hjärnan ger om hur människorna runt omkring dig mår. Med hjälp av data från 107 publicerade hjärnskanningsstudier som involverade beslutsfattande av känslor, föreslog de schweiziska forskarna en modell som spårar den initiala registreringen av information i hjärnan från hjärnans synområde till den slutliga tolkningen av denna information i frontalområdena på cortex. Hitta ytterligare info på https://www.linkedin.com/in/farshid-sistani-8a16aa257.

För personer som upplever milda alkoholabstinenssymptom, finns det säkra sätt att avgifta hemma. Människor som upplever skakningar, skakningar eller förvirring när de slutar dricka bör överväga medicinskt övervakad detox. Du bör prata med en läkare om det säkraste sättet att avgifta om du upplever några abstinensbesvär när du slutar dricka. Det är möjligt att på ett säkert sätt avgifta från alkohol hemma utan medicinsk övervakning. Men extra försiktighet bör iakttas om du avgiftar på egen hand. Alkoholabstinens kan orsaka allvarliga hälsoproblem som kräver medicinsk behandling.

Vad är immuntrombocytopeni (ITP)? ITP är en medicinsk term för ett tillstånd där det finns blåmärken eller blödningar eftersom det finns färre blodplättar i blodet än vanligt (trombocytopeni) och orsakas vanligtvis av att något går fel med immunsystemet (kroppens försvar mot infektion). ITP är inte ett genetiskt/ärftligt tillstånd. Hur vanligt är ITP och vem påverkar det? Cirka 4 av 100 000 personer utvecklar ITP varje år. Det kan uppstå i alla åldrar men är något vanligare hos kvinnor än män.

Trombocytopeni innebär ett minskat antal blodplättar i blodet. Purpura hänvisar till den lila missfärgningen av huden, som med ett blåmärke. ITP är en ganska vanlig blodsjukdom som både barn och vuxna kan utveckla. Det finns två former av ITP: Akut trombocytopen purpura. Detta drabbar vanligtvis små barn i åldrarna 2 till 6 år. Symtomen kan följa en virussjukdom, såsom vattkoppor. Akut ITP börjar vanligtvis plötsligt och symtomen försvinner vanligtvis på mindre än 6 månader, ofta inom några veckor. Behandling behövs ofta inte. Störningen återkommer vanligtvis inte. Akut ITP är den vanligaste formen av sjukdomen. Kronisk trombocytopen purpura. Uppkomsten av sjukdomen kan inträffa i alla åldrar, och symtomen kan vara minst 6 månader, flera år eller en livstid. Vuxna har denna form oftare än barn, men det påverkar ungdomar. Kvinnor har det oftare än män. Kronisk ITP kan återkomma ofta och kräver kontinuerlig uppföljning hos en blodspecialist (hematolog). Vad orsakar idiopatisk trombocytopenisk purpura? I ITP stimuleras immunförsvaret att attackera din kropps egna blodplättar. Oftast är detta ett resultat av antikroppsproduktion mot blodplättar. I ett litet antal fall angriper en typ av vita blodkroppar som kallas T-celler direkt blodplättar. Detta immunsystemfel kan vara ett resultat av något av följande.

Biverkningar som aptitlöshet är mycket vanliga men vanligtvis inte signifikanta, och de tenderar att förbättras med tiden, säger Michael L. Goldstein, M.D.. Andra problem som barn har efter att ha tagit medicin kanske inte alls beror på drogerna. Sömnproblem kan till exempel ha uppstått innan medicinering påbörjades. Och att ta medicin vid rätt tidpunkt är en annan faktor för att bestämma biverkningar. “Vissa barn vill inte ta medicin,” säger Goldstein. “Det måste avgöras om de mår bra på medicinen men bara inte vill bry sig om att ta det trots de positiva effekterna, eller om de verkligen har ökad ångest eller humörsvängningar av medicinen.” Föräldrar till barn som provat andrahandsmediciner, som ofta skrivs ut på grund av oro över biverkningar förknippade med amfetamin och metylfenidater, rapporterade också en hög frekvens av biverkningar, men de var något mindre frekventa än med de andra medicinerna.

Digestive Wellness Formula online shopping right now

Best Pure Biotin With Keratin 10,900mcg – 120 CT online shopping: Probiotics are known for their beneficial bacteria which may improve the gut ecosystem and everything from skin health to immune function, and even mental health. For an effective, widely available, and affordable probiotic, consider Nano Singapore Daily Digestive Probiotic. Each easy-to-swallow, once-daily capsule provides 10 billion CFUs of Lactobacillus rhamnosus GG, a well-studied probiotic. They also contain inulin, a prebiotic that acts as food for the healthy bacteria. The gelatin-free capsules are excellent for vegetarians. While probiotics are fantastic for those who experience occasional digestive issues, they’re also great for people who travel frequently. Nano Singapore recommends taking one capsule twice daily while traveling to avoid any digestive issues. Find even more details on vitamins for the immune system of adults.

Understand why you’re losing weight and what your purpose is. Take some time to re-affirm that losing weight is not just about looking good, but is also about being healthy. You may need to do this step every day, especially during those days that you struggle. You are not going to lose 20 kilograms in a week, so making that your goal will only set you up for failure. There’s an old adage that slow and steady wins the race. As you embark on a weight loss journey, use this adage as your mantra to help you set goals that are both challenging and within reason.

Nano Singapore is a local online wellness brand. According to the brand, it is known for its effective and affordable beauty and health supplements. It also won bronze for Best in eCommerce (Marketplace / eRetailer) – Beauty & Wellness, and silver for Best in eCommerce (Brands) – Beauty & Wellness at MARKETING-INTERACTIVE’s Asia eCommerce Awards 2021. In an interview, Dr John Lee (pictured), Naturopathic Nutrition Advisor, Nano Singapore told MARKETING-INTERACTIVE that during the pandemic, it had to work on appealing to Millennials and Gen Z, which accounted for the most purchasing power in the online market. He also shared the highs and lows of riding through the pandemic as a wellness brand.

Essential oils have been used for thousands of years in various cultures for medicinal and health purposes. Because of their antidepressant, stimulating, detoxifying, antibacterial, antiviral and calming properties, they are recently gaining popularity as a natural, safe and cost-effective therapy for a number of health concerns. There’s no wonder why, considering the high cost of healthcare bills and the side effects of conventional medications, adding such oils to your personal medicine cabinet and lifestyle can make a world of difference. This is especially true because essential oils benefits are vast and essential oils uses range from aromatherapy, household cleaning products, personal beauty care and natural medicine treatments. The particles in essential oils come from distilling or extracting the different parts of plants, including the flowers, leaves, bark, roots, resin and peels. In fact, just one drop of an essential oil can have powerful health benefits.

Calcium. All the vitamin D in the world won’t protect your bones unless you get enough calcium. In theory, diet can fill the bill, but many of us don’t consume enough dairy products and other calcium-rich foods. The Recommended Dietary Allowance (RDA) of calcium for men is 1,000 milligrams (mg) before age 71 and 1,200 mg thereafter. If your diet falls short, supplements make sense; calcium carbonate and calcium citrate are best. Although many doctors routinely recommend calcium supplements for women, who have a high risk of osteoporosis, men should limit themselves to the RDA since some evidence suggests very high levels may increase the risk of prostate cancer. And a 2011 report linked calcium supplements, with or without vitamin D, to an increased risk of heart disease. It’s not a proven risk, but it underlines the need for careful study of the risks and benefits of supplements, including the popular items that “everybody knows are good for you.”

VitaImmune C is a unique whole-food (food based) source of Vitamin C – made up from some of nature’s richest sources of this essential vitamin and antioxidant. It is packed full of natural vitamins, minerals, antioxidants, bioflavonoids, pectins, essential oils, lycopene, carotenoids, plant sterols, catechins, polyphenolics and many other phytonutrients. Acerola Cherry: Known as a Super Fruit due to it’s exceptional nutritional values and very high natural source of Vitamin C. Vitamin C is essential for the growth and repair of cells and for a strong immune system. These little red colored fruits possess an amazing array of vitamin and antioxidant power. Acerola cherry provide a naturally bio-available and powerful source of Vitamin C which is fully utilised by the body, unlike man-made ascorbic acid which is sold as vitamin C.

This one has stood the test of time. Creatine is one of the most extensively studied nutritional supplements, both in clinical research and by real-life athletes. To date, most findings indicate one thing: Creatine works. The supplement may enhance muscle function during high-intensity exercise and cause muscle hypertrophy, likely due to increased water retention by muscle cells. Some data suggest there may be gains in muscle fiber diameter as well. Vegetarians may have a greater response to supplementation because of their limited intake of dietary creatine. While some advocate creatine loading, it isn’t necessary. Adding three to five grams per day can help improve strength or speed or help you add bulk.

Go on a detox? Still feeling bloated or constipated? People often think of diarrhoea when they hear the word ‘detox’ but the detox we are talking about is merely supporting your body’s natural cleansing process with natural enzymes, probiotics and vitamins that also help to regulate blood sugar levels. Through a detox, not only would you bring your digestive system back to it’s optimal level, it will also promote healthy skin! Nano Singapore’s 15 Day Colon Detox Formula can be purchased from https://nanosingaporeshop.com while Princessa’s Detox Gummies can be purchased from https://www.shopprincessa.com/product/princessa-detox-gummies/.

Too much of a good thing can be a bad thing. Vitamins A, D, E, and K are not water-soluble, and our bodies may have difficulties excreting the excess. In addition, the build-up over time can lead to toxicity. Vitamin D toxicity, for instance, may cause bone pain and kidney stones. Even water-soluble vitamins like Vitamin C can also cause side effects such as diarrhoea, nausea, and vomiting if taken in excess. Many believe that products labelled as ‘natural’ are free of ‘chemicals’. Here’s the deal – natural medicines, just like laboratory-produced products, are made up of chemicals too. This is a reminder to cast aside the preconceived notion that “natural is always better”.

Nano Singapore was started on a simple, powerful idea: To Help People Live Happier Through Wellness Innovation. From humble origins in the small city-state of Singapore, Nano Singapore is now Singapore’s Favorite Award-Winning Wellness Brand with a regional presence. After an international trip to learn about the latest developments in naturopathic medicine, Singaporean entrepreneur Jijin Fu was inspired to develop his own range of herbal and vitamin supplements back in Singapore. His belief in the all-natural health-giving properties of herbs and minerals led him to develop a whole system of preventive based on naturopathic principles. Discover even more details at https://nanosingaporeshop.com/.

Sam McQuade CFO of Panterra Finance discussing flexible CFO advantages in 2023

Sam McQuade CFO of Panterra Finance on interim Chief Financial Officer benefits in this period of recession? By utilizing a fractional CFO, support levels can be varied and customized to the evolving needs of the organization with the CFO’s work schedule tailored as such. Increased support can be provided at critical times reverting to a more consistent level when appropriate. A fractional CFO can bring substantially all the benefits in terms of skills and knowledge of a full- time resource, at significantly less cost. Services are provided on-site which is convenient for meetings and to perform critical work. The CFO becomes embedded and acts as part of the management team. When not on-site, the CFO can be ‘virtually’ available via modern communication tools. Find even more info on Sam McQuade CFO of Panterra Finance.

The CFO function is evolving at lightspeed. With digital transformation and societal changes, the CFO role is rapidly turning into one of a “Chief Fiduciary Officer”, which is going beyond the traditional financials to look towards the future and lead long term value creation in a world of many unknown risks. Storytelling is a very powerful tool to engage and energize teams about value creation and potential pitfall areas. The traditional path of CFO usually starts with a solid foundation based on technical knowledge and then after about 15 years, the great leaders earn the coveted title.

While surveying the landscape of the 21st Century economic climate, Sam McQuade, CFO, CEO and Financial maverick realized that the benefits of the gig economy and off-site personnel had hit the preverbally glass ceiling at the executive floor. Large established companies, corporations and organizations were captive of contracted executives. These executives could be effective and efficient however they could also be playing the game of international finance with obsolete rules, models, and ideas.

The main goal of a DAO is to decentralize power. In a traditional organization, the power is concentrated in the hands of a few people. This can lead to corruption and cronyism. With a DAO, the power is decentralized, and it is distributed among all the members of the organization. This makes it much more difficult for any one person or group of people to abuse their power. A better real-life example is Ukraine DAO, which is a fundraising effort to help the people of Ukraine in the current war against Russia. It collects and distributes funds to various Ukrainian charities. The funds are collected through Ethereum’s smart contracts, and they are then distributed to the charities according to the code that governs the DAO.

Are you looking to expand your business overseas? Our experts are able to help you at any stage. We will first start by understanding your vision and global tax and cash strategy. Once aligned, we will help execute the financial, legal, compliance and talent solution activities to build your entity and team.

A lot of our clients at Panterra Finance ask us about DAOs, what they are, and how they work. So we thought it would be helpful to write a blog post explaining them. Before getting into DAO, a brief few things about blockchain. A blockchain is a decentralized and distributed digital ledger that records transactions on many computers so that the record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the collusion of the network. Sounds complicated? Let’s take an example to understand this better. Suppose there are two people, A and B, who want to transact with each other. A wants to buy a product from B worth $100. In the old way of transacting, A would hand over the $100 to B, and B would hand over the product to A. This process is called ‘centralized’ because there is one central entity, in our case, a bank or PayPal, through which both parties have to go through to complete the transaction.

Searching to hire your first CFO or need interim coverage? We offer CFOs for immediate very short term projects and longer term engagements. Adaptable with clear pricing so you solve the needs of your business and don’t have to rush into a potentially very bad and expensive full time hire. The Fractional CFO and Interim CFO experiences gained by the executives assigned to these positions throughout Panterra Finance offers them a broad perspective of the dynamic changes in international markets. The part time CFO executives at Panterra Finance have access to worldwide teams that are proficient in and have initiated innovative strategies in projects centered on DeFi, Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Crypto, Tokenization, ICO, IDO, and STO services. Read even more details on https://soundcloud.com/sam-mcquade-916428514.

What Does a Fractional CFO do for a Company? Fractional CFOs most commonly partner with companies to help overcome financial challenges, achieve growth, optimize strategy, implement systems, raise capital, or navigate an audit or transaction. Overcoming Specific Challenges: Fractional CFOs are often brought into an organization when there are financial challenges that the company’s existing team does not have either the skills or manpower to overcome. In many cases, a company does not have an in-house CFO. In some cases, however, the company may have an existing CFO, and the fractional CFO acts as a partner or advisor or helps lead separate projects such as raising capital or navigating an audit.

Vita C+ Immunity Extreme – 20 CT / Bundle of 4 online store Singapore right now

Deep Sleep Extreme Gummies online shopping right now: A multivitamin can help to fill in any nutritional gaps in your diet and prevent deficiencies, while single nutrient vitamins can help target existing deficiencies or increased requirements. Other products, such as probiotics and omega-3s, are more specialized and may benefit specific health concerns such as gut function and heart health. Additionally, protein powder can be a helpful supplement for those with increased needs, such as athletes, that have difficulty getting enough protein from food alone. We also including magnesium, vitamin D, iron and fiber supplements, which are common deficiencies due to nutritional inadequacies in the typical American diet. See extra details on Pure Calcium with Vitamin D.

Snack away: Snacks are not necessarily bad. Very small snacks of nutrient-dense foods can help you feel full all day long and can help you from over-eating at a mealtime. Choose a few almonds, a small apple or some chia pudding for a healthy snack. Use the apple rule: If you decide you’re hungry, ask yourself if you’re hungry enough to eat an apple. If the answer is “no”, then you are probably not eating because of hunger. You may be eating out of boredom, stress or thirst.

What was one challenge that took you by surprise and how did you manage it? We experienced manufacturing bottlenecks initially, largely due to the COVID-19 pandemic. This presented challenges for us to redesign our supply chain to work with a diversified group of manufacturers closer to our main markets. With markets opening up, what are some trends do you have your eyes on? Automation is a big trend in marketing that we are focusing on and will continue to focus on in the short term. We have already begun marketing integration with the automation software company ActiveCampaign, and we plan to create marketing automation on our website to reduce the number of times a customer abandons their cart. This will help encourage brand awareness and boost repeat purchases.

Essential oils have been used for thousands of years in various cultures for medicinal and health purposes. Because of their antidepressant, stimulating, detoxifying, antibacterial, antiviral and calming properties, they are recently gaining popularity as a natural, safe and cost-effective therapy for a number of health concerns. There’s no wonder why, considering the high cost of healthcare bills and the side effects of conventional medications, adding such oils to your personal medicine cabinet and lifestyle can make a world of difference. This is especially true because essential oils benefits are vast and essential oils uses range from aromatherapy, household cleaning products, personal beauty care and natural medicine treatments. The particles in essential oils come from distilling or extracting the different parts of plants, including the flowers, leaves, bark, roots, resin and peels. In fact, just one drop of an essential oil can have powerful health benefits.

In 1994, the Dietary Supplement Health and Education Act sharply restricted the FDA’s ability to regulate products marketed as “dietary supplements,” even though most people buy them for health, not nutrition. Manufacturers can sell these products without submitting evidence of their purity, potency, safety, or efficacy. For most claims made on product labels, the law does not require evidence that the claim is accurate or truthful. In fact, the FDA’s first opportunity to weigh in comes only after a product is marketed, when it can take action against products that are adulterated, misbranded, or likely to produce injury or illness. Since nearly all supplements are used without medical supervision or monitoring, most of the estimated 50,000 adverse reactions that occur in the United States each year go unreported. It’s a situation that Harvard’s Dr. Peter Cohen has called “American roulette.”

VitaImmune C is a unique whole-food (food based) source of Vitamin C – made up from some of nature’s richest sources of this essential vitamin and antioxidant. It is packed full of natural vitamins, minerals, antioxidants, bioflavonoids, pectins, essential oils, lycopene, carotenoids, plant sterols, catechins, polyphenolics and many other phytonutrients. Acerola Cherry: Known as a Super Fruit due to it’s exceptional nutritional values and very high natural source of Vitamin C. Vitamin C is essential for the growth and repair of cells and for a strong immune system. These little red colored fruits possess an amazing array of vitamin and antioxidant power. Acerola cherry provide a naturally bio-available and powerful source of Vitamin C which is fully utilised by the body, unlike man-made ascorbic acid which is sold as vitamin C.

Another powerful spice, cinnamon, has one of the highest antioxidant levels of any of the spices. Several studies have shown that cinnamon may improve insulin sensitivity, which improves utilization of carbohydrates and leads to better blood-sugar control. Sprinkle it in shakes, on oats, yogurt, cottage cheese or wherever you’d enjoy the added flavor. Or if you want the assurance of getting a specific dose, you can choose a supplement. Studies have shown that one gram daily (about 1/2 teaspoon) is sufficient. Note: Cinnamon comes in two varieties — Ceylon and cassia cinnamon — and the most benefits have been linked to the cassia variety. Another note: If you have blood sugar issues, exercise caution if combining cinnamon with other diabetes drugs or supplements for blood sugar control.

Happy Yuan Xiao/Chap Goh Mei! We’re sure everyone has been enjoying the festivities and there probably many gatherings for the past couple of weeks. However, if you’re concerned about how you’ve over-indulged or you would just like to maintain some health balance, we have some tips for you and it is not the usual “just exercise more” because we all know that it’s easier said than done. We’re talking supplements here. Supplements that you can easily add to your daily routine and diet to help you minimise the ill effects of one too many drinks and maximise the healthy habits that you already have.

Supplements from natural sources will not interact with medications: This may be, in part, related to the belief that “natural is better”. St. John’s wort is a natural remedy commonly used for depression and mood disorders. It is available for purchase over the counter in dietary supplements. Still, in other countries such as France, its use in products has been banned due to concerns regarding drug interaction. In addition, there are grounds for concern that this ingredient may reduce the efficacies of drugs such as warfarin (an anticoagulant) and theophylline (a medication for obstructive lung diseases). This can be potentially life-threatening!

Ranked as the World’s No.1 Global Smart City by Jupiter Research in 2017, Singapore also came out tops in all the key areas measure. With the highest life expectancy in the world (University of Washington 2019) and the happiest country in the Asia Pacific (UN Report 2017), Singapore is truly Shangri-La of the East. Singapore’s students also excel academically like consistently being recognized as No.1 in international Maths & Science. See extra details on https://nanosingaporeshop.com/.

24/7 chiptuning files downloads

Dyno-chiptuningfiles downloads? Visit Hp-Chiptuningfiles.com, the provider of high-quality tuning files Hp-Chiptuningfiles was founded in 2008 by four experienced tuners, whose idea was to share their knowledge and skills in adapting motor management systems and tuning software, as there was a dearth of good tuning software engineers in the industry at that time. We are verified EVC resellers. With in house engineers and more then 15 years of experience, we can assure the highest quality tuning files at lowest prices. See extra info at Today I share out web site.

What is a Chiptuning File? A chiptuning file is a file that is used to reprogram chips in order to change the performance of an engine. Usually, these chips are responsible for controlling the engine’s fuel or ignition systems. Also, they are used to monitor the engine’s sensor data. They are present in all modern cars, even when they are standard. However, there are situations when they need to be reprogrammed with chiptuning files since the engine may not be running as it should. Chiptuning files are used when you want to optimize your car’s engine and increase its horsepower without making any modifications to it. This is ideal for people who don’t have enough time but also want a quick and efficient solution that will benefit their driving.

The engine can be tuned for conditions that you set, like better fuel, removing or raising the rev limiter, increasing boost in turbo charged engines, increasing or decreasing air to fuel ratios for more horse power. Tuning can remove barriers that can limit the benefits of other modifications to an engine. It can also be a good value for horsepower per dollar spent.

Chip tuning: That is how it reduces fuel consumption ! Again, you must first understand how the manufacturers of engines plan and proceed: Legally defined driving cycles determine the fuel consumption. But the real fuel consumption depends on many factors – among other things, on the injection quantity stored in the map of the engine control unit. When a new engine is being designed, the manufacturers create the injection map on a roller chassis dynamometer, i.e. with a vehicle on the roller. In this process, quite unrealistic conditions are simulated, e.g. extremely small and thin tires, to keep the rolling resistance as low as possible. Unfortunately, these conditions have no basis in reality, and that is exactly where the potential for savings lies in the mapping at real conditions. On our MAHA roller dynamometer, we can simulate a very real environment and thus tune the engine optimally. We see exactly the operating mode in which the engine consumes more fuel than is actually necessary. In the medium term, this can even save cash! This type of tuning pays off for companies that have a sizable fleet, e.g. of company cars. With our optimization under real test conditions, costs can amortize within a short time. Money is saved, and it’s good for the environment as well!

However if you are going to change the operating conditions on medium or long-term basis then you should reset your ECU. One such instance could be when you think of boosting octane. Resetting the ECU when you choose to boost Octane becomes necessary because your ECU has a memory bank for octane. This means that if you’ve been using lower octane, the response of ECU will correspond to lower octane with the booster matching lower octane performance.

Allows ECU chiptuning files to be modified in the engine’s factory settings. Modern cars have ECUs (engine control units) that have anti-lag, ignition timing, launch control, fuel pressure regulation, rev limiter, staged fuel injection, transient fueling, wastegate control, water temperature control and many more. Customers are always on the lookout for improvements to their rides and this is where ECU chiptuning files create almost unlimited possibilities. At hp-chiptuningfiles.com we can convert ECU files to increase power even in the slowest and oldest cars with engine control unit. Our engineers have many years of experience editing ECU chiptuning files and if we do it with passion and responsibility. We know that a small mistake can cause a chain reaction to a problem so hp-chiptuningfiles.com engineers pay attention to the details. See extra information on https://hp-chiptuningfiles.com/.

Best electric autos advices and energy industry trends in Texas with Daniel Sumanth

Excellent electric chargers reviews and energy industry trends in Texas by Daniel Sumanth: You’ll pay upwards of £32,000 for a new Kia e-Niro (after the government grant) and, because the e-Niro ticks the boxes in so many ways, there aren’t many discounts to be had by looking towards the used market. That said, a pre-registered model can be picked up from around £30,000, and you can skip the waiting list by doing so. Still not convinced? Maybe a seven-year warranty will bring out your inner Nigel… The Renault Zoe has been a bit of a slow burner. It arrived way back in 2013, when electric cars were still very much the preserve of early adopters and ecomaniacs. The original had a small 22kWh battery, giving it a useable range of around 80 miles or so in the real world. If you only cover low miles and want an affordable electric car that won’t break the bank, the Renault Zoe is one of the best used electric cars out there. But the Zoe was given a significant update in late 2019, with a new 52kWh battery and 136PS motor providing an official range of 245 miles and making it much more useable in the process. Combine that with a thoroughly refreshed interior and improved driving experience, and it’s better than ever. See even more info at Daniel Sumanth

With everything from superminis and small SUVs to executive saloons and luxury SUVs to choose from, there should be an electric car to meet the needs of most buyers. Electric cars tend to be heavier than petrol and diesel models, which means they can feel less nimble on twisty roads, but there are a whole host of benefits to the way they drive that many people will find preferable. For a start you get near-silent cruising with next-to-no sound from the electric motors. In traffic, the car slows itself when you lift off the throttle, so it’s possible to drive around town using just one pedal, hardly ever touching the brake. It all makes for a very relaxed experience, yet the instant torque provided by the electric motor means that even everyday EVs have the potential to leave a hot hatch standing when pulling away from the traffic lights and in some cases, supercars too.

Solar energy can be used for diverse purposes. You can generate electricity (photovoltaics) or heat (solar thermal). Solar energy can be used to produce electricity in areas without access to the energy grid, to distill water in regions with limited clean water supplies and to power satellites in space. Solar energy can also be integrated into the materials used for buildings. Not long ago Sharp introduced transparent solar energy windows.

With all-wheel drive, the next step up is undeniably faster, lopping two seconds off its benchmark sprint time. But it also has a slightly shorter range, costs considerably more and doesn’t feel entirely comfortable to drive quickly. Every version features impressive ultra-rapid charging at up to 250kW, so if you can find a fast enough public charger, a top up from 10 to 80% is possible in less than 20 minutes. Its interior is no less desirable, thanks to a dashboard dominated by a pair of curved 12.3-inch screens for the instruments and infotainment setup. The Enyaq is an all-electric family car that is typically Skoda: that is to say it’s practical, well-equipped, comfortable and decent to drive. With top-spec models able to cover over 300 miles from a full charge, it soothes any range anxiety and just gets on with being an excellent family car – that just happens to run on battery power. Skoda has come up with an innovative way of helping you to personalise your new Enyaq; instead of standard trim levels it offers five individual ‘Design Selections’ – Loft, Lodge, Lounge, Suite and ECO Suite. Each provides a distinct design approach, with different materials used to create a certain style.

Solar energy systems generally don’t require a lot of maintenance. You only need to keep them relatively clean, so cleaning them a couple of times per year will do the job. If in doubt, you can always rely on specialised cleaning companies, which offer this service from around £25-£35. Most reliable solar panel manufacturers offer 20-25 years warranty. Also, as there are no moving parts, there is no wear and tear. The inverter is usually the only part that needs to changed after 5-10 years because it is continuously working to convert solar energy into electricity (solar PV) and heat (solar thermal). Apart from the inverter, the cables also need maintenance to ensure your solar power system runs at maximum efficiency. So, after covering the initial cost of the solar system, you can expect very little spending on maintenance and repair work.

Knowing your household’s average power usage will help you choose the best size generator for your home. Get started by checking the manufacturers’ nameplate rating of each appliance and add them together. Do you also plan to operate larger electrical motors, such as a well or lake pump for an off-grid water system? What about a dishwasher, washing machine or dryer? Or maybe you’re planning some homestead projects that depend on power tools. If so, be sure to double those figures. This ensures you account for the initial starting surge. If needed, contact the manufacturer for the maximum power consumption.

Before the Mercedes EQB arrived on the scene, the only seven-seater EV options around were some van-derived minibuses and the ultra-premium Tesla Model X. All versions of the EQB sold in the Texas will come with three rows of seating as standard, with the rearmost seats providing enough room for children, and get ISOFIX points, too. Both the EQB 300 and EQB 350 which are available from launch also get a 66.5kWh battery for a range of over 250 miles, plus all-wheel-drive, with enough power in even the entry-level version to satisfy most people day-to-day and allowing for a smooth and relaxing driving experience. The EQB also gets the same great MBUX infotainment setup as the more expensive EQC.

First of all: If you want to save on electricity costs – with or without PV – you should first eliminate devices and appliances that use too much of it. These include standby devices, incandescent light bulbs and water heaters. The lower your overall consumption, the greater the part of it that you will be able to cover using solar PV.